„Umulur ki, biz Müslümanlar Mirac olayını hakkıyla idrak eder ve insanlığa örnek olur, öncülük yaparız.“

DİTİB Genel başkanı Kazım Türkmen, ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım ve IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün Miraç Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Başkanı Kazım Türkmen, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s)’in hicretten bir buçuk sene önce Recep ayının 27. gecesinde Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya götürülmesine İsrâ, Rabbimizin huzuruna çıkarılmasına da Miraç denir” dedi.

Birçok ilahî sırrı, hikmet ve bereketi bünyesinde barındıran bu kutsal gece hakkında İsrâ suresinin ilk ayetinde şöyle buyrulur: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını göstermek üzere kulu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

İsrâ ve Miraç, zaman ve mekân hudutları dışında cereyan etmiş mucizevî bir hadisedir. Mucizeler akılla izah edilemez, onlara sadece iman edilir. Bizler de Hz. Ebû Bekir (r.a)’ın şehadeti gibi “O söylediyse doğrudur!” diyerek Kur’an’ın ve Rasûlullah (s.a.s)‘ın haber verdiklerine şüphe duymadan iman ederiz.

İsrâ ve Miraç, Hazreti Peygamber’in Mekkeli müşrikler tarafından her türlü ezâ ve cefâya tabi tutulması, sevgili eşi Hatice’yi ve Mekke’deki yegâne koruyucusu amcası Ebû Tâlib’i kaybetmesi, Tâif’te taşlanması, müslümanların Habeşistan’a hicret etmek zorunda kalması gibi büyük sıkıntılarla mücadele ettiği bir sırada Rabbimizin O’na ihsan ettiği ilahî bir hediye ve lütuftur. Hz. Peygamber’in miracı, onun şahsında, samimi her müslümanın ‘tükendim!’ dediği en zor zamanlarında rahmet kapılarının açılmasıdır.

İsrâ ve Miraç olayının müslümanlar için en önemli hediyelerinden birisi, hiç şüphesiz namazdır. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in Miraç’da Allah ile buluştuğu gibi, mü’min de namazda aracısız ve vasıtasız olarak manen Rabbiyle buluşur.

Öyleyse geliniz, hakkıyla namaz kılarak miracın şuuruna erelim. Miraç Kandili’nin aydınlığını fırsat bilerek hayatımızın bir muhasebesini yapalım. Miraç gecesi vahyedilen İsrâ Suresi’ndeki evrensel ahlak ilkelerini anlamaya ve yaşamaya çalışalım:

“Allah’tan başkasına kulluk etmeyin!”

“Ana-babaya iyi davranın!”

“Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını verin!”

“Cimri ve israfçı olmayın!”

“Evlatlarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin!”

“Fuhuş ve zinaya yaklaşmayın!”

“Cana kıymayın!”

“Yetimin hakkını yemeyin!”

“Verdiğiniz sözü yerine getirin!”

“Ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat edin!”

“Hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyin ardına düşmeyin!”

“Yeryüzünde gurur ve kibirle yürümeyin, büyüklük taslamayın!”

Bu esasların fert, aile ve toplum huzuru için son derece önemli olduklarını asla unutmayalım.”

İslam aleminin Miraç Kandili’ni tebrik eden Türkmen, “Bu mübarek gecenin İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ATİB Genel Başkanı Yıldırım’ın Mirac Kandili Mesajı

Leyle-i Miracımız mübarek olsun!

Bu gece Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) efendimizin, içinde nice esrarın olduğu ve yaşandığı, “Allah’a yükseliş ve arınma“ olarak kabul edilen Mirac Gecesi, Allah’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği ve yolculuğunda “Burak“ adlı binekle ve daha sonra “Refref“ ile seyahat ettiği beyan edilen gecedir.

Receb ayının 27. Gecesinde gerçekleşen bu büyük davet ve buluşma, bizlere insanın ilâhî rızaya ve desteğe ulaştığında akıl ve idraki zorlayan derecede nice üst mertebelere ulaşabileceğini gösterdiği gibi, mana aleminde yükselip ilâhî rahmet ve huzura erişmenin, öncelikle gönül ve ruh temizliğinden, ahlâkî erdemlere yükselişten, her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini de hatırlatmaktadır. Bu gecede farz kılınan ve bizzat Peygamberimiz tarafından mü’minlerin miracı olarak nitelenen namaz da, iç dünyamızdaki yükselişi ve arınmayı ifade eder.

Bu noktadan hareketle, bu geceyi vesile kılarak insan olan kendimize dönüşe, kendimizle yüzleşmeye ve tüketim girdabında sıkışıp kalan insanlığa ümit ışığı olmaya bir başlangıç yapabiliriz.

Bir tarafta kan ve gözyaşına boğulan, yoksulluğun pençesinde kıvranan fakir ülkelerin, diğer tarafta bolluk ve refah içinde yaşayan zengin ve güçlü ülkelerin insanlarından oluşan, iki kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Maddî yoksulluktan yerlerde sürünen insanlığın kurtuluşu kadar, bollukta tükenen insanlığın kurtuluşu da kendi miracını gerçekleştirmekle, yani eşrefi mahlûkat ayarlarına geri dönmekle mümkündür. İslam’ın insana biçtiği değer, Mirac olayında olduğu gibi Hz. Peygamber Efendimiz’in şahsında insana verilen, “yaratılmışların en şereflisi” payedir.

Umulur ki, biz Müslümanlar Mirac olayını hakkıyla idrak eder ve insanlığa örnek olur, öncülük yaparız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Avrupa Müslümanları olmak üzere, bütün müslüman kardeşlerimizin Mirac Kandilini en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Ülkemize, Milletimize, içinde yaşadığımız topluma, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.


IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün de mesajında şu ifadeleri kullandı:

Resulullah (s.a.v.) Efendimizin kutlu yürüyüşü olan Miraç Geceniz mübarek olsun. Ümmet-i Muhammed’e müjdelerin verildiği bu müstesna gecede dualarımız ve ibadetlerimizin makbul olmasını diliyorum.

 155 total views,  2 views today