„Türkiye bir sömürge ülkesi değildir“

ATİB Genel Başkanı Durmuş Yıldırım’ın, son günlerde gerilen Türkiye-ABD ilişkileri dolayısıyla yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. „Türkiye bir sömürge ülkesi değildir“ diyen Yıldırım açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye son günlerde dost ve müttefik bildiği ABD’nin açıktan tehdidiyle karşı karşıyadır. Soğuk Savaş Dönemi’nin sona ermesiyle birlikte bazı güçlerin Türkiye ve çevresindeki ülkelere karşı dostluk ve stratejik ortaklıkla hiç bağdaşmayan bir tutum içine girmesi, bölgenin istikrarsızlaşmasına sebep oldu.

Bulunduğu coğrafyada Batı dünyasıyla öteden beri hemen her konuda iç içe olan Türkiye, bölgenin askeri gücü ve yetişmiş insan potansiyeliyle tek demokratik-hukuk devletidir.

Türkiye’nin “dost” bildiği bazı ülkelerin, son günlerde sömürgecilik dönemini hatırlatan bir politika izlemelerini ne dostluk ne de stratejik ortaklıkla bağdaştırmak mümkündür.

Milli egemenliğine son derece düşkün ve geçmişte bunun bedeline defalarca ödemiş bir millet olarak, ABD Başkanı Trump’un, Türkiye mahkemelerince yargılaması devam eden bir Amerikan vatandaşını bahane ederek, Türkiye’ye adeta ekonomik savaş ilan etmesini, ATİB olarak şiddetle kınadığımızı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz.

Türkiye, emrivakilere boyun eğmeyecek kadar büyük ve kendine güveni olan bir ülkedir. Siz sömürgeci olabilirsiniz ama biz bir sömürge ülkesi değiliz ve asla olmayız!

Birçok düşmanca müdahalenin üstesinden gelebilen Türkiye’nin bu krizden de güçlenerek çıkacağından eminiz.”

 538 total views,  1 views today