Türk Platform Derneği’nden Türkçe dersleri hakkında açıklama

Rheinland Pfalz / Baden Württemberg Türk Platform Derneği, Türkce dersleri için bir basın açıklaması yayınladı. Son zamanlarda Türkçe ana dil derslerinin organizasyonu ile ilgili olarak şikayetlerin arttığı vurulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

RLP/BW e.V. Türk Toplulukları Birliği olarak bölgedeki birçok dernek ve kurum ile bağlantı içindeyiz. Dernek üyelerimiz hem bölgesel bazda hem de yurt genelinde genel, politik ve sosyal lobi faaliyetleri yürüten birçok farklı organizasyondan oluşmaktadır. Vatandaşların çıkarlarını her konuda elimizden geldiği kadar ve mümkün olabildiğince temsil etme ve göçmenlerin, özellikle Türk göçmenlerin toplumun her alanına katılımını teşvik etme yükümlülüğümüz mevcuttur.Son zamanlarda, standart Türkçe ana dil derslerindeki organizasyon el değişim ile ilgili olarak ilgili velilerden ve derneklerimizden giderek daha fazla soru ve şikâyet almaktayız.   

“Göçmen kökenli öğrencilere yönelik derslere” ilişkin Yönetmelikleri (20 Eylül 2015 tarihli, 2112/15 numaralı Eğitim, Bilim ve İleri Eğitim ve Kültür Yönetmeliği) bilmekteyiz. Bu nedenle de birçok okuldaki mevcut Türkçe dersinin organizasyon el değişimini anlayamamaktayız.Pek çok okulda öğleden önce düzenlenen ders, öğleden sonraya ertelenmektedir.Türkçe ana dil dersinin farklı okullardaki organizasyon el değişiklikleri nedeniyle velilerimiz ve üyelerimiz adına sormak istiyoruz: 

• Okullarda, özellikle ilkokullarda, Türkçe ana dil dersi neden Türk kökenli çocuk sayısı yeterli olsa bile öğleden sonraya kaydırılmaktadır? 

• Bu düzenleme Milli Eğitim Makamı kaynaklı mıdır? 

• Okulların velileri bilgilendirmeden derslerin zamanını öğleden sonraya değiştirebilmesi mümkün müdür?Dersleri öğlenden sonraya taşımak çocukların derslere katılımını zorlaştırmaktadır. Bazı durumlarda çocuklar zorunlu faaliyetlere katılmak veya özel ders almak zorundadırlar veya okul sonrası ebeveynleri tarafından okuldan alınamamaktadırlar. 

Özellikle ilkokul çocukları öğleden sonra saatlerinde yorulmuş olmakta ve okuma ve yazma ödevlerine konsantre olamamaktadırlar. Ebeveynler kadar biz de zamansal değişikliği katılımın önünde bir engel olarak görmekteyiz. Göçmen çocukların dil ve kültürlerinin okullarda teşvik edilmesi, sosyal uyum açısından çok önemlidir. 

İşbu yazı ile tarafınızdan, Türkçe ana dil derslerinin okullarda her zamanki gibi normal ders saatleri içinde bırakılmasını rica ediyoruz. Din ve Ahlak Bilgisi gibi seçmeli ders konuları, Türkçe ana dili derslerinin öğleden sonraya ertelenmesini hiçbir şekilde haklı göstermemektedir. Ebeveynlerimiz, Ahlak bilgisi veya İslami/Alevi din derslerine gönülsüz katılımı reddetmektedirler. 

Kayıtlar okul sonuna kadar geçerli olup ani bir organizasyon el değişiklik nedeniyle iptal edilemezler. Talebimizin tarafınızdan karşılanmasından memnuniyet duyacağız. 

Ayrıca, “Türkçe dersinin”,  yakın gelecekte, İngilizce ana veya seçmeli dersi gibi diğer yabancı dillerin yanında yerini alması adına müteakip orta dereceli okullarda bir üst seviyeye çıkması bizi çok mutlu edecektir. 

Böylelikle gelecekteki Üniversite eğitim süreçlerinde ve/veya diğer mesleki eğitimlerde göçmen kökenli çocuk kotaları için adil fırsat eşitliği sağlanmış olacaktır. 

Nihayetinde aynı haklara sahip bir topluma ulaşmak adına, RLP Eyaletimiz için mevcut olan kaynakları ve göçmen potansiyellerini her alanda kullanmak istiyoruz. Maalesef 60 yıldır durum böyle değildir. Ne yazık ki göçmenler hala ağırlıklı olarak en düşük sosyal sınıftır ve hem eğitim sisteminde hem de işe yerleştirmede dezavantajlı durumdadır. 

Saygılarımla 

Ercan Özcan UTG.RLP-BW.e.V 

 172 total views,  1 views today