MÜSİAD’ın reform talepleri alındı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomi ve hukuk alanında yapılacak reformlara ilişkin dün de MÜSİAD’ın görüş ve önerilerini aldı. MÜSİAD’ın sunduğu raporda, Türkiye’nin, sermaye, teşvik ve girişimcilik alanlarında daha seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir değişime ihtiyacı olduğu vurgulandı. Sıcak para girişi yanında doğrudan yatırımların da desteklenmesi istendi.

Ekonomi ve hukuk alanındaki reformların içeriğini iş dünyasıyla birlikte hazırlamaya çalışan hükümetin bu haftaki ilk görüşmesi MÜSİAD ile oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, MÜSİAD yönetimiyle dün Ankara’da 2,5 saat görüştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı yerleşkesindeki toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları bürokratları katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, MÜSİAD tarafından dernek üyelerinin beklenti ve önerileriyle oluşturulan rapor sunuldu.

Toplantıda dile getirdikleri taleplere ilişkin bir açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, başlatılan reform hareketinin iş dünyası adına önemli olduğunu vurguladı. Kaan, MÜSİAD’ın tüm imkân ve projelerimiz ile yapısal reform çalışmasının destekçisi olacağını dile getiren Kaan, “Türkiye’nin üretim gücü yeniden ve hevesle çarkları döndürmeye hazır” dedi.

TALEPLERİ SAHADA TOPLADIK

Reform niteliğindeki çalışmalarda istenilen etkiyi elde etmek için uzun vadeli çözümler gerektiğini anlatan Kaan, “MÜSİAD olarak tüm şube ve temsilciliklerimizden ve üyelerimizden gelen saha bilgisi elde edildi. Bu bilgileri; çalışma hayatı, finansman, vergi ve ödemeler, hukuk ortamı, sektörel talepler, gıda, tarım ve hayvancılık başlıkları altında tasnif ettik. Ancak bu kez Türkiye’nin ihtiyacı olan, mikro düzenlemelerden ziyade zihinsel bir dönüşüm ve bilhassa yatırım-üretim-ticaret hattında senkronizasyonu teşvik edecek bir paradigma değişimidir. Bu nedenle kısa vadeli çözümlerin artık sermaye, emek ve hammadde piyasalarında istenilen etkiyi oluşturmayacağı kanaatindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

EKONOMİDE PARADİGMA DEĞİŞİKLİĞİ LAZIM

Öneri ve taleplerimizi makro ve mikro ölçekli düzenlemeler olarak temelde iki ayrıma tabii tuttuklarını ifade eden Kaan, şunları kaydetti: “Makro düzeyde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumda büyüme bileşenlerinin nasıl şekillenmesi gerektiği, sabit sermaye yatırımlarının nasıl artırılması gerektiği, yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmesini sağlayacak ekonomik ve hukuki çerçevenin yeniden ortaya konması gibi hususları dile getirdik. Türkiye’nin; sermaye, teşvik ve girişimcilik verimliliği alanlarında çok daha dikkatli olması gereken ve daha seçici adımlar atmasını zorunlu kılan bir ekonomik paradigma değişimine ihtiyacı olduğunun altını çizdik.”

MÜSİAD’DAN ÖNE ÇIKAN 15 ÖNERİ

 • -Sermaye servete değil, yatırıma ve sermaye stokuna evrilmeli.
 • -Özel sektör; sermaye stoku oluşturma yükünü devletin omuzundan almalı ve proje bazlı ortaklıklarla sisteme doğrudan dâhil olmalı.
 • -Sıcak para girişi yanında doğrudan yatırımlar da desteklenmeli.
 • -Doğrudan yatırımlar sadece hizmet sektöründe toplanmamalı ve doğrudan firma satın alma şeklinde olmamalı.
 • -İş yapma kolaylığı endeksi sıralaması yeniden belirlenmeli ve yabancıların KOBİ’lere olan ilgisinin artırılmalı.
 • -KOBİ Kuluçka Merkezleri yaygınlaştırılmalı ve KOBİ’ler teşviklerden daha fazla yararlandırılmalı.
 • -Teşvik, kambiyo ve vergi sistemleri sadeleştirilmeli.
 • -Şehir ekonomileri desteklenmeli
 • -Ölü sermayenin geri kazanımı için gayrimenkul değersizleştirme sisteminin önüne geçilmeli.
 • -Finansal tasarruf edindirme sistemi ivedilikle yasalaştırılmalı.
 • -Kıdem tazminatı fonu kurulmalı.
 • -Yabancı yatırımcılar açısından Türkiye’nin hukuki algısı “şeffaflık” ve “herkes için adalet” temelleri üzerinden anlatılmalı.
 • -Arabuluculuk ve tahkim sistemleri yeniden düzenlenerek daha etkin bir şekilde işletilmeli.
 • -Gıda sektörüne yönelik katma değer üreten büyük teknoloji yatırımları, yatırım taahhütlü avans kredisi kapsamına alınmalı.
 • -Regülasyon görevi yapan kamu şirketleri özel sektör şirketleriyle birlikte üretim ve stok planlaması yaparak enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olmalı. (yenisafak.com)

 104 total views,  1 views today