Lider ve yönetici arasındaki fark

Kerem Erdoğan

Uzun vadeli iş başarısı, liderler ve yöneticilerin kalitesine bağlıdır. Öngörü ile potansiyeli tanımak ve doğru kararlar vermek, doğru çalışanları teşvik ve hatalar da müdahale etmek, yapıları ve süreçleri verimli bir şekilde yönetmek, değişimi şekillendirmek, bir inovasyon ve motivasyon kültürü geliştirmek, başarı için kritik olan görevlerdir. Etkili liderliğin öncelikli odak noktası, yöneticiler ve çalışanlar arasında etkili ilişkiler kurulmasını sağlamalıdır. Bunun için profesyonellik, özgünlük, güvenilirlik, empati ve iletişim tasarımı gereklidir.

Belirli bir kişisel olgunluk ve kişinin kendini geliştirme isteği olmadan, uzun vadede başarılı olunamaz. Yönetim esas olarak sabit fonksiyon, yapı ve işlemlerin tasarım ihtiva eder.

Şirketteki departmanların kontrolü ve yönlendirilmesi, süreçlerin ve sistemlerin yapılandırılması, iş göstergeleri ve ilişkilerinde ustalık, yönetim ve geliştirme süreçlerinin tasarımı ve ayrıca kendi kendini yönetmesi burada temel konulardır. Normal motivasyon ve kontrol mekanizmalarının başarısız olduğu değişim süreçlerinde zorlanırlar. Bundan dolayı değişim yönetimi becerileri önemli bir başarı faktörüdür.

Yöneticiler ve liderler arasındaki farklar, John P. Kotter tarafından 2001 yılında yayınlanan Harvard Business Review „What Leaders Really Do“ makalesinde net ortaya koymaktadır. Bir yöneticinin görevleri ağırlıklı kaynaklar ve kontrolün rasyonel boyutlarına atanması daha olası iken, bir liderin görevleri esas olarak ekipler ve çalışanlarla ilgili sosyal, psikolojik ve iletişimsel yönlere yöneliktir. Kısacası yönetici ağırlıklı organizasyonel ve operatif işler ile ilgilenir ve bir lider insanları doğrudan etkileme ve yönlendirme ile uğraşır.

 58 total views,  1 views today