Birsen Budumlu’ ya büyük onur

Uzun yıllar Ahlen’de öğretmenlik yapan emekli eğitmen Birsen Bu­­dumlu’ya şimdiye kadar halklar arasındaki diyaloğun güçlenmesi, sosyal ve kültürel alanlardaki sayısız gönüllü çalışmaları ve sos­­yal uyuma katkısı nedeniyle, ülkenin en önemli ödüllerinden bi­­ri olan “Federal Almanya Şeref Madalyası” verildi.

Madalyayı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier adına Warendorf il idare binasında yapılan törende Ahlen Belediye Başkanı Dr. Alexander Berger ile birlikte veren Warendorf Bölge Va­lisi Dr. Olaf Gericke “Birsen Budumlu’nun, bugüne kadar hiç kim­­senin yapmadığı şekilde 40 yılın üzerinde göçmenlerin toplu­ma uyumu, Almanların Türkiyelileri, onların kültürünün i­nan­cı­­nın tanınması konusundaki olağanüstü çabası takdire şayandır. Ken­­­disi çok zaman harcamış, emek vermiştir. Bunun için sayın ba­­yan Budumlu’ya bu madalya ile teşekkür ediyoruz” dedi.

Ahlen Belediye Başkanı Dr. Alexander Berger de Birsen Budum­lu’nun bu madalyayı çoktan hakettiğini, kendisinin sıcak kalp­li­liğiy­­­le insanları çalışmalara katmayı başardığını, her zaman Ah­­­­len’de insanların çok kültürlü bir toplumda barış içinde birlikte ya­­şa­­ması adına inanılmaz bir özveri ve gayret gösterdiğini vurgu­la­dı.

“DEMOKRATİK VE SOSYAL BİR TOPLUM İÇİN
HERKES BİR ŞEYLER YAPABİLİR”

1976 yılında gönüllü olarak başlayan hizmetler 1977 yılında Diesterweg İlkokulu’ndaki öğretmenlik görevi ve farklı projelerde, insi­­ya­­­­tiflerdeki gönüllü çalışmalarıyla devam eden Birsen Budumlu ken­­­­disi gibi emekli öğretmen olan Yılmaz Budumlu’nun da ka­­tıl­­dığı madalya töreninde yaptığı konuşmada “Çalıştığım okul adeta i­­kinci evimdi. Herkes bu toplum için bir şeyler yapmalıdır. De­­mok­­­ratik ve sosyal toplum bireylerin sorumluluk alması ve ancak o­­nu korumasıyla mümkündür. Bu madalyayı almaktan onur du­­yu­­yorum. Çok mutlu oldum. Bu ödül benim ilerideki ça­­lış­ma­­la­rı­­mın devamı içinde itici bir güç olacaktır “ dedi.

Türkiye’den Gaziantepli olan Budumlu ailesinin biri kardiyolog di­­ğe­­ri öğretmen olan iki kız evladı bulunuyor. Birsen Budumlu’ya bu ödülün verilmesi Ahlen’de yaşayan Türkler arasında büyük sevinç yarattı.

 466 total views,  1 views today