Bir Ömür Göç

„Bir ÖMür Göç,“ Prof. Dr. Mustafa Gencer’in Türklerin Avrupa’ya göç serüveni konusunda yazdığı ve yayınladığı kitabın ismidir.

Mustafa Gencer, öğrenci, yabancılar meclisi başkanı, daha sonra akademisyen ve bir bürokrat olarak bulunduğu Almanya’da, Türklerin altmış yıllık göç serüvenini dikkatle izlemiş, iki toplum ve kültür arasındaki çelişkileri, çatışmaları, uzlaşıları ve Türk toplumunun çektiği sıkıntıları temiz ve akıcı bir Türkçe ile kaleme almıştır. Gazetelere, dergilere yazdığı makalelerde, bazı sempozyumlara sunduğu araştırmalarda herkesin ders alacağı sorunlara dokunarak adetâ bir göç günlüğü ortaya çıkarmıştır. Kimi zaman gençlerin eğitim durumlarını ve karşılaştığı zorlukları anlatırken, kimi zaman da izin sonrası hemen hemen bütün Türklerin karşılaştıkları hüzünlü anları kâğıda dökmüştür.

Türkiye’ye dönüp dönmemek ikilemi, Alman-Türk ilişkilerindeki iniş çıkışları, zamansız kaybedilen dostları, yabancılaşmayı, içine kapanmayı, hayllerdeki Türkiye’yi, Almanya’ya yönelik hayal kırıklığını onun sürükleyici kaleminden okudukça yurtdışında yaşayan insanlarımızı daha yakından tanıyacak ve basından yüzeysel olarak gösterilen hadiseleri daha derinlemesine öğreneceksiniz.

Mustafa Gencer’in makalelerini daha değerli ve okunaklı kılan sadece Avrupa’daki Türklerin sorunlarını anlatması değildir. Makalelerin önemi problemleri özlü bir şekilde dile getirmesi ve yaraya neşter vurmasıdır. Bunu da ancak o problemleri kendisi bizzat yaşayan bir insan yapabilirdi ve Mustafa Gencer bunu başarmıştır.

Kitap başta Amazon olmak üzere, Weltbild, Thalie, Xelbris gibi önemli kitap sitelerinde satışa sunulmuştur.

 293 total views,  2 views today