ATİB Genel Merkezi’nde “Anadolu Okuma Evi” Dualarla Açıldı

Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) Genel Merkez bi­na­­­sında “Anadolu Okuma Evi” açıldı. Açılışa Yurt­­dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Ab­­dullah Eren, İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Tür­ki­ye’nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, ATİB Genel Baş­­kanı Durmuş Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sa­­yıda davetli katıldı.
Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) yurtdışında doğup bü­­yüyen gençlerimize yönelik hizmetlerine bir halka da­ha ekledi. Almanya’nın Köln kentinde bulunan Genel Mer­­kez binasında kurulan ve içinde kütüphanesi de bu­lu­­nan “Anadolu Okuma Evi”nin açılışında konuşan Ge­­nel Başkan Durmuş Yıldırım, amaçlarının; “Her ke­­simden insanımızın özellikle de gençlerimizin o­ku­­ma alışkanlığı kazanması, geliştirmesi, anadilimiz Türkçe’yi daha iyi öğrenmeleri ve birbirleriyle daha iyi i­­le­­tişim kurmaları” olduğunu söyledi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın 1001 Kütüphane projesi ile entegre olarak yürüttüğü A­­na­­dolu Okuma Evleri Türk sivil toplum örgütleri işbirliği i­­le oluşturuluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş­­kanlığı proje kapsamında ilk kütüphaneyi Avustral­ya’nın Melbourne kentinde açmıştı. Proje kapsamında, Türk­­çe yazın dünyasının seçkin örneklerinden oluşan e­­ser­­lerle yurtdışında 1001 kütüphane kurulması amaçlanı­yor.
Anadolu Okuma Evi açılışında konuşan YTB Başkanı Ab­­dullah Eren Proje kapsamında çeşitli ülkelerde şu ana ka­­dar 30 noktada kütüphane açılışı gerçekleştirdiklerini i­fade etti. Abdullah Eren, “Yeri müsait olan sivil toplum ku­­­ruluşlarımızda kütüphaneler açıyoruz. Bu kütüpha­ne­lerdeki kitapların gençler tarafından okunmasını teş­­vik ediyoruz. Gençlerimizin Türkçeyi unutmamaları, Türk­çe ile daha fazla hemhal olmaları için çalışıyoruz. On­lara kitap gönderip, kurumsal olarak bunu kütüpha­ne­ye çeviriyoruz ve yazılımımız üzerinden de gençleri­mi­zin ne kadar kitap aldığını ve ne kadar kitap o­­ku­­duğunu tespit etmeye çalışıyoruz.” dedi.
Protokol konuşmalarının ardından yapılan dua ile açılış kurdelesi kesilen Okuma Evi, Kültür-sanat eserlerinden dini yayınlara, romanlardan hikâyelere kadar geniş bir yelpazede eser ziyaretçileri bekliyor. Okuma evi aynı za­­manda bireysel ya da grup halinde ders çalışmak iste­yen gençlerin hizmetine sunuldu.

ATİB ANADOLU OKUMA EVİ
Anadolu Okuma Evi konseptinde, okul öncesi yaşlardan başlayarak, ilk, orta, lise ve üniversite ile yetişkinlere hitap eden; farklı ilgi alanlarında eserlerle dolu bir kütüphane ortamı sunuluyor. ATİB Anadolu Okuma Evi; Çocuk, Edebiyat, Düşünce, Din, Kültür, Tarih kategorilerinden oluşan kütüphane sıcacık ve otantik ortamıyla kitap severlerle buluşmaya hazır hale getirildi. Proje içinde farklı yaş gruplarına hitap edebilecek farklı proje faaliyet programlarıyla da desteklenerek, kitapseverleri buluşturacak.
ATİB Genel Merkezinde oluşturulan anasınıfıyla birlikte uygulanabilecek faaliyetler, sinema köşesiyle (Bilderbuchkino) birleştirilerek ve el işi (Basteln) etkinlikleriyle birlikte daha eğlenceli hale getirilecek. Çocuk ve gençlerimiz için okuma ve hikâye/kompozisyon yazma etkinlikleri düzenlenecek, kitap sevgisini geliştirmek amaçlı küçük ödüllü yarışmalar yapılacak. Anadolu Okuma Evi’nde zaman zaman yazarlarla okurlar buluşturulacak, imza günleri, okuma akşamları, sohbet toplantıları düzenlenerek, “kitap” eksenli buluşmalar gerçekleştirilecek.

 664 total views,  1 views today