Aşağı Saksonya’daki başörtüsü yasağı siyasi sorumsuzluktur

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, Aşağı Saksonya Eyalet Hükûmeti’nin hâkimler ve savcıların dinî sembol niteliğindeki kıyafetler giymesini yasaklama planı münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Gerçek hedefi başörtüsünü yasaklamak olan bu plan mağdurlar ve toplumumuzda derin yaralar açacaktır. Aşağı Saksonya Eyalet Hükûmeti bu tutumuyla AfD’nin değirmenine su taşımaktan başka bir şey yapmamaktadır.” diyen Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşağı Saksonya Eyalet Hükûmeti’nin hâkimler ve savcıların dinî sembol niteliğindeki kıyafetler giymesini yasaklama planı her ne kadar objektif bir dille yazılmış olsa da planın gerçek hedefinin başörtüsü yasağı olduğu açıktır. Bu yasakla birlikte, tamamen dinî inanışları gereği başörtüsü takan Müslüman kadınlar hâkimlik makamından uzaklaştırılmak istenmektedir. Çünkü başörtülü Müslüman kadınların başörtülerini herhangi bir süs eşyası veya aksesuar gibi çıkarıp bir kenara koymaları mümkün değildir.

Eyalet Hükûmeti’nin gerekçesi dayanaktan yoksundur ve tatmin edici değildir. Hâkimlerin dinî inançlarının görünür olması, onların adil hükümler verme yetenekleri hakkında bir şey ifade etmez. Bu, hiçbir dayanağı olmayan bir iddiadır. Eyalet Hükûmeti bu temelsiz iddiasıyla bizzat kendisi Müslümanlara karşı ön yargıyı körüklemektedir.

Eyalet Hükûmeti, İslam düşmanı AfD’nin yolunu takip ederek aşırı sağ oyları kazanmayı hedeflediği yolundaki düşünceyi, bu tutumuyla desteklemektedir. Ancak netice ümit ettikleri gibi değil, tam tersi olacaktır. Çünkü böyle yaparak ancak aşırı sağcıların ve İslam düşmanlarının değirmenine su taşınabilir.

Dinî azınlıkları doğrudan hedef alıp onları önemli makamlardan uzaklaştırmak toplumsal ve siyasi açıdan tam anlamıyla bir fiyaskodur. Hâlbuki dinî ve etnik azınlıklara her platformda katılım imkânı sağlamak ana hedef olmalıdır. Ancak böyle yapılırsa normallik sağlanabilir ve toplumsal birliktelik teşvik edilebilir.

Sonuç olarak Eyalet Hükûmeti, dinî inançları gereği başörtüsü takan ve üniversitelerde hukuk eğitimlerini tamamlamış olan çok sayıda kadını rencide etmiştir. Bu kimselere ‘Siz buraya ait değilsiniz.’ denmekle birlikte, tarafsız karar verme yetisine sahip olmadıkları ithamında bulunulmuştur. Bu ise asla kabul edilemez, çirkin bir ithamdır.”

 489 total views,  1 views today